Каріков Сергій Анатолійович

  • Доктор історичних наук, професор.

  • Докторська дисертація: «Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525-1580 рр.» (2019 р.).

  Контактна інформація:

  Сфера наукових інтересів:

  • Історія Реформації, лютеранська конфесіоналізація в Німеччині, культура доби Відродження.

  Головні публікації:

  • Каріков С. А. Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525–1580 рр.: монографія. Х.: НУЦЗУ; ФОП Панов А.М., 2018. 256 с.
  • Каріков С. А. Наглядові заходи в організації Євангелічної Церкви в німецьких землях у другій половині XVI ст. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2009. Вип. 73. Серія: історичні науки. № 6. С. 42–47.
  • Каріков С. А. Конфесійна боротьба в Німеччині у 1546–1555 рр.: політичний аспект // Древности 2010. Харьков, 2010. Вып. 9. С. 85–93.
  • Каріков С. А. Курфюрст Август I Саксонський: головні напрями політики // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2012. № 1005. Серія: Історія. Вип. 45. С. 73–81.
  • Кариков С. А. Политика лютеранской конфессионализации в Саксонии во второй половине XVI века // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. Вып.2 (130). С. 150–153.
  • Кариков С. А. Предпосылки и последствия Шмалькальденской войны в творчестве виттенбергских реформаторов // Вестник РГГУ. Москва, 2014. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. №13 (135). С. 103–110.
  • Каріков С. А. Створення віросповідних книг Євангелічно-Лютеранської Церкви у конфесійну добу // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2014. № 1117. Серія: Історія. Вип. 48. С. 29–37.
  • Каріков С. А. Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації // Український історичний збірник. Київ, 2014. Вип. 17. С. 36–46.
  • Кариков С. А. Конфессиональные дискуссии среди саксонских теологов в 40–70-х гг. XVI века: истоки лютеранской ортодоксии // Древности 2017. Харьков, 2017. Вып. 15. С. 44–52.
  • Кариков С. А. Система образования Саксонии в эпоху конфессионализации и ее влияние на территории Центральной и Восточной Европы // Дриновски сборник. София – Харков, 2018. Т. ХІ. С. 24–29.
  • Каріков С.А. Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525–1580 рр.: автореферат дис. … д.і.н.: 07.00.02. Х., 2019. 32 с.

  • Каріков С.А. Віттенберг як інтелектуальний центр лютеранської конфесіоналізації за доби раннього Нового часу // Старожитності Лукомор’я. 2021. № 2 (5). С. 24-33 [Електронне видання]. URL: http://www.lukomor.mosk.mksat.net/index.php/lukomor/article/view/56/51

  • Каріков С.А. Витоки досліджень лютеранської конфесіоналізаціїв німецькій історіографії ХІХ–ХХ ст. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К., 2019. Вип. 151 (12).Ч. 1. C. 55–57.

  • Каріков С.А. Cаксонські церковні статути доби лютеранської конфесіоналізації// Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К., 2019.Вип. 146 (7).Ч. 1. C.59–61.

  • Кариков С.А. Лютеранство и реформатство в общественно-политической жизни Саксонии второй половины XVI века: от конкуренции к конфликту // Давнина. 2019. Х., 2019.Вип. 17. C.26–32.

  Стажування, освітні та наукові програми:

  • Стажування в Рур-Університеті, Бохум, Федеративна Республіка Німеччина за програмою академічних обмінів DAAD (2002 р.)
  • Cтажування на історичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна (2017 р.)

  Навчальні курси, що викладаються:

  1.Історія середніх віків

  2.Історіографія античності та історіографія середніх віків