Майстренко Владислав Сергійович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії»( 1997 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія релігій в Україні, аграрна історія, історія Харківського університету.

Головні публікації:

 • Столипінська аграрна реформа на Харківщині та її результати (1906–1915 pp.) // ВХУ. – 1997. – № 396: Історія. – Вип. 29. – С. 88–98.
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років монографія / В. В. Кравченко, С. І. Посохов … В. С. Майстренко [та ін.]. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с.
 • Українська автокефальна православна церква в історії Слобожанщини та Донбасу (1926–1930 рр // ВХНУ. – 2008. – № 816: Історія. – Вип. 40. – С. 145–159.
 • Голодомор – геноцид 1932–1933 рр. та УАПЦ в Харківській області // ВХНУ. – 2009. – № 852: Історія. – Вип. 41. – C. 24–36.
 • Столипінська аграрна реформа на Харківщині та її результати (1906–1915 pp.) // ВХУ. – 1997. – № 396: Історія. – Вип. 29. – С. 88–98.
 • Харківський університет і українська культура в добу незалежності / Харківський університет і українська культура. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015.- С. 77-90
 • Харківщина: енциклопед. словник / ред. кол.: С. І. Посохов (гол.) та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2014. – С.106-107, 213, 214. (у співавт.).
 • Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Історія». – Вип. 45. – Х., 2012. – С. 134-144.

Стажування,освітні та наукові програми:

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н. Каразіна, 16.112015 -30.12. 2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія України з найдавніших часів до 1648 р.
 2. Історія України 1861-1917 рр.
 3. Новітня історія України
 4. Актуальні проблеми історії України
 5. Історія УАПЦ
 6. Історична географія