Сергєєв Іван Павлович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Соціально-політичний розвиток Римської імперії у ІІІ ст. н.е.» (2004 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Римська імперія

Головні публікації:

 • Римская империя в III веке н.э. Проблемы социально-политической истории. – Харьков: Майдан, 1999. – 221 с.
 • «Житники»: забута сторінка історії народної освіти в Україні радянської доби // Сіверянський літопис. – 2007. – № 3 (75). – С. 37–42.
 • Сергеев И. П. Римская Империя в III веке нашей эры. Проблемы социально-политической истории. – Харьков: Майдан, 1999. – 224 с.
 • Немецкая евангелическо-лютеранская община г. Харькова: Очерк истории / Иван Сергеев, Владимир Вардашко, Ольга Савченко. – Харьков: Оригинал, 2003. – 48 с.: фото.
 • Материальное положение «народного учителя» в Советской России в 1917–1921 гг. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2007. – № 762: Історія. – Вип. 39. – С. 185–198.
 • Договорная школа в РСФСР: история и материальное положение // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 816: Історія. – Вип. 40. – С. 324–336.
 • Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Історія Стародавнього Сходу: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 108 с.
 • Сергеев И. П. Государственные учреждения древних римлян: поздняя Республика и ранняя Империя: материалы к спецкурсу / И. П. Сергеев. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 312 с.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія Стародавнього Сходу
 2. Історіографія античної історії
 3. Державний лад Римської імперії у І– ІІІ ст. н.е.
 4. Дискусійні аспекти проблеми соціально-політичного розвитку Римської імперії у ІІІ ст. н.е.