Скирда Валерій Володимирович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Археологічна наука у Харківському університеті (1805-1920 рр.)» (2000 р.)

Контактна інформація:

 • v.v.skyrda@karazin.ua
 • 0504029403

Сфера наукових інтересів:

Середньовічна археологія, історіографія археології

Головні публікації:

 • Из глубины веков: к истории города Харькова / В. В. Скирда, Б. П. Зайцев, А. Ф. Парамонов. – X. : Райдер, 2004. – 80 с.
 • Рождение Харькова / Б. А. Шрамко, В. В. Скирда. – Х. : Схід.-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2004. – 118 с.
 • Римські монети із зібрання Музею археології та етнографії Слобідської України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Г. В. Бейдін, М. М. Григор’янц, С. А. Задніков, В. В. Скирда. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 84 с.
 • Дослідження харківських вчених до XIII Археологічного з’їзду // Человек в истории и культуре : сб. науч. работ в честь 70-летия лауреата Гос. премии Украины, акад. РАЕН, проф., д-ра ист. наук Владимира Никифоровича Станко. – Одеса ; Терновка, 2007. – С. 542–551.
 • Салтовская культура в исследованиях ученых Харьковского университета в 40–60-х годах XX века // LAUREA... – X., 2007. – С. 206–212.
 • Средневековые памятники в исследованиях Б. А. Шрамко // Проблемы археологии Восточной Европы : К 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. – Х., 2008. – С. 121–131.
 • Методичні рекомендації з археологічної практики для студентів І курсу історичного факультету / Ю. В. Буйнов, В. В. Скирда, І. Б. Шрамко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 54 с.
 • Вклад А. С. Федоровского в развитие археологии // История археологии: личности и школы : К 160-летию В. В. Хвойки. – СПб., 2011. – С. 263–268.
 • Археологічна наука в Харківському університеті (1805-1920 рр.) / В. В. Скирда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 164 с.
 • Археологічна наука в Харківському університеті / В.В. Скирда, І.Б. Шрамко // Вісник Харківського університету. – 2015. – № 1145. – Сер. «Історія», Вип. 50. – С. 8-26.

Почесні відзнаки:

 • Почесна відзнака Міністерства культури «За досягнення в розвитку культури та мистецтва» (2003 р.)
 • Почесна грамота Міністерства освіти та науки (2007 р.)

Стажування,освітні та наукові програми:

Стажування в Центрі охорони та дослідження пам’яток археології Полтавської обласної державної адміністрації (серпень 2015)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія первісного суспільства
 2. Археологія
 3. Слов’янська археологія
 4. Проблеми хазарської археології
 5. Історіографія археології
 6. Актуальні проблеми сучасної археології
 7. Етнічний склад давнього населення України