Методичний вісник історичного факультету

Методичний вісник історичного факультету № 10.

Методичний вісник історичного факультету №. 9

Методичний вісник історичного факультету. № 8.

Методичний вісник історичного факультету. № 7.

Методичний вісник історичного факультету. № 6.

Головний редактор – кандидат історичних наук, доцент С. Д. Литовченко
Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61077, Україна, історичний факультет. Teл.: +38(057)707-56-68. Електропошта: history@karazin.ua
Періодичність видання: один раз на рік
Мови видання: українська, російська
Обсяг: до 15 умов. друк. аркушів
Постійні рубрики
• Нові напрямки в шкільній та вищій освіті
• Інформаційні технології в історичній науці та освіті
• На допомогу викладачу історії та суспільно-політичних дисциплін
• З досвіду освітньої роботи викладача історії
• Нова література з проблем викладання в середній та вищій школі
Збірник видається історичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 2002 р. Матеріали «Методичного вісника» відображують основні напрямки науково-методичних досліджень з проблем середньої та вищої освіти. Публікації збірника присвячені актуальним питанням змісту і методики викладання історичних і суспільно-політичних дисциплін, інноваційним технологіям, аналізу досвіду вітчизняної й зарубіжної практики викладання історії.

Вимоги до офрмелення рукописів статей