Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник молодих вчених

Головний редактор – док. іст. наук, професор Волосник Ю. П.
Відповідальний секретар – канд. іст. наук, викл. Токарєв А. М.
Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61022, Україна, історичний факультет.

Teл.: +38(057)707-53-37
Е-mail:
actproblhist@karazin.ua

Web: https://periodicals.karazin.ua/apvvi/index

Фахове видання з історичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015)
Періодичність видання: один раз на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська.
Обсяг статей: до 20 тис. знаків з пробілами


Постійні рубрики:
• Археологія
• Стародавній світ та середні віки
• Нова та новітня історія
• Історія України
• Історіографія та джерелознавство


Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Висока якість публікації видання досягається шляхом ретельного відбору й рецензування представлених робіт, що здійснюються членами редакційної колегії збірника.


Вимоги до формлення рукописів статей.