Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник молодих вчених

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 18

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 17.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 16

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 15.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 14.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 13.

Актуальні проблеми вітчизяної та всесвітньої історії. - Вип. 12.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 11.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітної історії. - Вип. 10.

Головний редактор – канд. іст. наук, доцент Литовченко С. Д.

Відповідальний секретар – канд. іст. наук, Єремєєв П. В.

Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61077, Україна, історичний факультет.

Teл.: +38(057)707-55-43

Електропошта: actproblhist@karazin.ua

Фахове видання з історичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015)

Періодичність видання: один раз на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Обсяг статей: до 20 тис. знаків з пробілами

Постійні рубрики:
• Археологія
• Стародавній світ та середні віки
• Нова та новітня історія
• Історія України
• Історіографія та джерелознавство

Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Висока якість публікації видання досягається шляхом ретельного відбору й рецензування представлених робіт, що здійснюються членами редакційної колегії збірника.

Вимоги до формлення рукописів статей.