Документи


Зразки титульних сторінок, заяв, форм для заповнення


Закон України про вищу освіту


Документи, що регламентують забезпечення якості освіти

Порядок проведення перевірки дипломних робіт (проектів) студентів на наявність запозичень з інших документів.

Положення про історичний факультетТумаков О.І., Любавський Р.Г. Методичні рекомендації для написання курсових та дипломних робіт


Для магістрів


Для аспірантів

Приклади типових документів