Наукова робота


Школа болгаристів. Колись вона була генетичною («класичною»). Її створив проф. С. І. Сидельников, а продовжив його справу проф. Г. М. Попов. Але з певного часу ця школа перейшла до типу комунікативних («сучасних» / «структурних»).

Взагалі, у цьому плані слід згадати про те, що у дореволюційний період існувала харківська школа славістів. В XIX – на початку XX ст. Харківський університет підготував 18 спеціалістів вищої кваліфікації в галузі славістики (в тому числі 13 професорів, 2 академіки, 5 членів-кореспондентів АН). На жаль, у 1917 р. розвиток славістики в Харківському університеті було перервано: провідні професори-славісти С. М. Кульбакін та А. Л. Погодін емігрували до Югославії. Створення школи болгаристів пов’язано із іменами професорів др. пол. ХХ ст. – Сідельникова, Попова та Чернявського. Результат діяльності цієї школи – 6 монографій, 3 докторських та 15 кандидатських дисертацій. Не дивно, що саме у Харкові відбувалися загальносоюзні наукові конференції з славістики та болгаристики. Тоді ж було встановлено щільні зв’язки з Болгарією, а наш університет був нагороджений болгарським орденом Св. Кирила та Мефодія. Але, на жаль, передчасна смерть Г. М. Попова та від’їзд до США Г. Й. Чернявського, по суті, знаменували закінчення існування цієї школи в класичному розумінні.

Новий етап розвитку історичної болгаристики розпочався з 2005 р., коли було створено Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова (директор доц. С. Ю. Страшнюк). Чимало вчених, і не тільки факультету, працюють над програмами Центру. До складу наукової ради, яку очолює проф. М. Г. Станчев, входять 10 докторів наук та 15 кандидатів наук. Школа має реальні здобутки: Центр провів 4 міжнародних наукових конференцій (в т.ч. 2 Дриновських читань), з 2007 р. в Центрі відбуваються щоквартальні наукові семінари, видається «Дриновський збірник» – орган комісії істориків Україна – Болгарія (вийшов 15-й том), за останні роки болгаристи опублікували біля 10 монографії, на високому рівні ведеться співробітництво з болгарськими науковими та освітніми установами (заключні договори, створені творчі групи, виконуються спільні проекти, проходять стажування викладачі та студенти), налагоджена взаємодія з Харківським товариством болгарської культури ім. М. Дринова. За розвиток історичної болгаристики наш університет у 2005 р. був нагороджений вищою нагородою БАН – золотою медаллю імені М. Дринова.