Кафедра історії України


Запрошуємо на сайт кафедри: http://histukr.karazin.ua/

Кафедра бере початок з науково-дослідної кафедри історії української культури, утвореної в 1921 р. у Харкові, яку очолював академік Д. І. Багалій. У 1933 році в університеті було відновлено історичний факультет. У його складі була організована кафедра історії СРСР і УРСР, яку очолював професор М. Є. Редін.

Як самостійний структурний підрозділ кафедра виникла у 1957 році, коли наказом Міністерства вищої освіти УРСР була створена кафедра історії Української РСР. Її очолив професор І. К. Рибалка. В складі кафедри на час її утворення працювало 5 осіб: І. К. Рибалка, М. К. Колісник, М. А. Литвиненко, П. І. Гарчев, В. М. Довгопол. Кафедра стала випускаючою, щорічно 12-15 студентів виконували дипломні роботи за тематикою кафедри. Викладачі кафедри підготували кілька фундаментальних наукових праць із історії та джерелознавства Української РСР.


З 1989 року кафедра отримала сучасну назву. У 1989-1994 роках завідувачем був д.і.н., проф. Б. К. Мигаль. В той час на кафедрі працювали: д.і.н., професор І. К. Рибалка, к.і.н., доценти: М. З. Бердута, В. І. Бутенко, В. В. Калініченко, В. В. Кравченко, С. О. Наумов, А. В. Скоробогатов.


У 1994 році В. В. Калініченко захистив докторську дисертацію, цього ж року очолив кафедру, керує нею і сьогодні. У 2006 році докторську дисертацію захистив А. В. Скоробогатов, в 2007 році – С. О. Наумов. У 2007 році на кафедрі працювало чотири професори, доктори історичних наук: В. В. Калініченко, С. О. Наумов, А. В. Скоробогатов, Б. К. Мигаль та чотири доцента, кандидати історичних наук: Л. Ю. Посохова, Д. В. Журавльов, В. О. Куліков, В. С. Майстренко, М. З. Бердута.

У 2012 році докторську дисертацію захистила Л. Ю. Посохова. У 2015 році М. З. Бердута отримав звання доцента-консультанта кафедри (першим в університеті). Протягом 2014-2018 років на кафедрі почали працювати кандидати історичних наук Р. Г. Любавський, С. В. Нижнікова та Є. Ю. Захарченко.

Сьогодні на кафедрі викладаються загальні та спеціальні курси з історії освіти, культури та мистецтва, політичних та національних рухів, повсякденного та церковного життя на українських землях у складі Російської імперії та Радянського Союзу, історії України доби незалежності. Кафедра підтримує широкі зв’язки с провідними науковими закладами України та інших країн. Студенти та аспіранти щорічно беруть участь у архівознавчому об’їзді в Польщі, викладачі – ­ у міжнародній програмі академічної мобільності Erasmus+.

Детальніше про кафедру історії України:

Партнери кафедри історії України