Кафедра історії України


Запрошуємо на сайт кафедри: http://histukr.karazin.ua/

Кафедра бере початок з науково-дослідної кафедри історії української культури, утвореної в 1921 році у Харкові, яку багато років очолював академік Д. І. Багалій. На той час у складі кафедри було чотири секції: історії України (керував Д. І. Багалій), історії українського права (керував проф. М. О. Максимейко), історії Росії (керував проф. В. І. Веретенніков) та етнографії і краєзнавства (керував проф. О. Ветухов).

З відновленням у 1933 році в університеті історичного факультету в його складі, поряд з іншими кафедрами, була організована і кафедра історії СРСР і УРСР, яку спочатку очолював проф. М. Є. Редін, а потім (до 1945 р.) – доцент І. Д. Бойко. Кафедра стала навчально-методичним і науковим центром у вивченні історії Росії і України в Харкові.

У 1957 році з кафедри історії СРСР виділилася в окрему одиницю кафедра історії Української РСР (з 1989 р. – кафедра історії України), яку протягом 32 років (до вересня 1989 р.) очолював проф. І. К. Рибалка.

Кафедра стала випускаючою, щорічно 12-15 студентів виконували дипломні роботи за тематикою з історії України. Утворення кафедри вимагало більш цілеспрямованої і фундаментальної роботи щодо забезпечення навчальних курсів методичними розробками, посібниками та підручниками.

У 1989-1994 роки кафедру очолював професор Б. К. Мигаль. У ті роки на кафедрі працювали: д. і. н., проф. І. К. Рибалка, доценти: М. З. Бердута, В. І. Бутенко, В. В. Калініченко, В. В. Кравченко, С. О. Наумов, А. В. Скоробогатов.

У листопаді 1994 р. В. В. Калініченко захистив докторську дисертацію і з грудня цього ж року очолив кафедру історії України.

В 2006 р. докторську дисертацію захистив А. В. Скоробогатов, в 2007 р. – С. О. Наумов, в 2012 - Посохова Л. Ю.

Партнери кафедри історії України