Кафедра історії Східної Європи


Кафедра історії Східної Європи бере свй початок з 1807 р., коли викладач Г. П. Успенський почав читати окремий курс. 1811 року він надрукував свій перший підручник 'Опыт повествования о русских древностях'. В дорадянський період на кафедрі працювало багато відомих істориків, серед них Д. І. Багалій.

В радянські часи на кафедрі працювали викладачі С. М. Королівський, А. Г. Слюсарський, І. К. Рибалка, К. К. Шиян, В. І. Астахов, О. О. Кучер та інші.
Викладачі сучасної кафедри історії Східної Європи продовжують традиції своїх попередників. Вони викладають 4 загальних курси та 14 спецкурсів, керують курсовими та дипломними роботами.

Партнери кафедри історії Східної Європи