Кафедра історії Східної Європи


Кафедра історії Східної Європи бере свій початок з 1807 р., коли викладач Г. П. Успенський почав читати окремий курс. У XIX – на початку ХХ ст. на кафедрі працювало багато відомих істориків, серед них – Д. І. Багалій.

У ХХ ст. на кафедрі викладали такі історики як С. М. Королівський, А. Г. Слюсарський, І. К. Рибалка, К. К. Шиян, В. І. Астахов, О. О. Кучер та інші. На сучасномі етапі викладачі кафедри історії Східної Європи продовжують традиції своїх попередників, при цьому тісно співпрацюючи з науковими та освітніми центрами як в Україні, так і за кордоном. Вони викладають три загальні курси, кілька спецкурсів та міжфакультетських дисциплін, керують курсовими та дипломними роботами. При кафедрі діє аспірантура.

Партнери кафедри історії Східної Європи