Кафедра історіографії, джерелознавства та археології


Запрошуємо на сайт кафедри: http://historiography.karazin.ua/

Перша в Україні кафедра такого профілю (1964).

Кафедра була заснована 1 вересня 1964 р. за ініціативи відомого українського історіографа проф. В. І. Астахова. Спочатку вона мала назву: «історіографії, допоміжних історичних дисциплін та методики історії». З 1975 по 1978 рр. до складу кафедри входили історики-медієвісти. У 1978 р. на кафедру перейшли фахівці археології (Б. А. Шрамко, В. К. Міхеєв та ін.). З цього часу кафедра має сучасну назву: «історіографії, джерелознавства та археології». З моменту заснування кафедри її завідувачами були: проф. В. І. Астахов (1964–1972),проф. І. Л. Шерман (1972 – 1987), проф. Ю. Й. Журавський (1987 – 1991), проф. В. К. Міхеєв (1991 – 2001). З 2001 р. кафедрою завідує проф. С. І. Посохов.

Викладачі та співробітники кафедри здійснили значний внесок у розвиток історичної науки і освіти. Ще до заснування кафедри, В. І. Астахов надрукував один з перших на теренах СРСР навчальний посібник «Курс лекций по русской историографии», а І. Л. Шерман навчальний посібник «Русские исторические источники Х – ХVІІІ вв.», за якими навчалися студенти багатьох історичних факультетів країни. Викладач кафедри доц. Б. П. Зайцев став основоположником в Україні такої спеціальної історичної дисципліни як емблематика.

Проф. Б. А. Шрамко ще до входження до складу колективу кафедри виявив себе як визначний археолог, автор монографії «Древности Северского Донца». Проф. Б. А. Шрамко разом із проф. В. К. Міхеєвим заклали основи розвитку археології на кафедрі. Викладачка кафедри доц. В. І. Бутенко сформувала усталені традиції вивчення та викладання дидактики історії.

Віхи історії кафедри (PDF)

Партнери кафедри історіографії, джерелознавства та археології