Більська експедиція

Більське Городище - найбільше у Східній Європі укріплене поселення скіфського часу (VIІІ – IV ст. до н. е.), загальною площею понад 4000 га, яке розташоване поблизу сучасного с. Більськ Котелевського району Полтавської обл. Вперше досліджувалось В.О. Городцовим в 1906 р. З 1958 р. по 1995 р. розкопки проводились Харківським національним університетом імені В. Н.

Каразина (раніш М. Горького) під керівництвом Б.А. Шрамко. З 1988 р. і по дійсний час городище досліджує І. Б. Шрамко. Щорічно в експедиції проходять археологічну практику студенти, старшокурсники та випускники історичного факультету ХНУ ім. Каразіна, студенти Лебединського педагогічного коледжу (рук. С.Б. Венгеровський) (м. Лебедин Сумської обл.), а також школяри – члени археологічних гуртків Харкова та області.

На думку багатьох дослідників Більське городище і є відоме місто Гелон, про який писав давньогрецький історик Геродот.

Останнім часом археологічна експедиція ХНУ спрямовано досліджує Західне укріплення городища, в межах якого налічується 54 зольних насипів, під якими виявлені залишки жител, господарських та культових споруд, чисельні жертвоприношення тварин, велика кількість речових залишків VIІІ – V ст. до н. е., серед яких чимало унікальних речей.

Експедиція проходить у мальовничому куточку Полтавщини – Котелевщини, на березі річки Ворскла. Табір експедиції розташований у лісі, захищений величезними валами Східного укріплення, в тому місці, де протягом вже понад 50 років знаходився табір харківських експедицій. Табір оснащений усім необхідним для роботи та відпочинку.

Для всебічної підготовки майбутніх істориків організовані занятті з палеозоології, камеральній обробці речового матеріалу, археологічному малюнку. Студенти мають можливість прослухати лекції з історії вивчення Більського городища, з питань вирішення головних проблем, пов’язаних з виникненням та особливостями формування лісостепової культури скіфського часу. У таборі студенти самостійно, під наглядом спеціалістів проводять камеральну обробку матеріалів – миють, шифрують та замальовують знайдені артефакти.

Під час проведення розкопок студентам проводяться оглядові екскурсії по оборонній системі Більського городища. За бажанням студентів організуються екскурсії до відомого музею керамології у Опішному, де розташовується центр вивчення кераміки, художнього музею у Пархомові, а також екскурсії до м.Полтава.

Археологічну практику щорічно завершує посвята в археологи, під час якого проводяться спортивні змагання, різні археологічні конкурси, святковий концерт, підводяться підсумки роботи експедиції