Навчання


Підготовка фахівця на історичному факультеті проводиться за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Доступна денна та заочна (дистанційна) форма навчання. Студенти можуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра. Навчання на історичному факультеті передбачає поєднання широкої гуманітарної підготовки з поглибленою спеціалізацією, що відбувається на відповідній кафедрі. Загалом викладачами факультету читається більше 120 курсів та спецкурсів, що охоплюють історію людства від давнини до сьогодення, під час викладання яких вивчаються сучасні концепції, методологiя та методи історичного дослідження.

Важливим елементом підготовки студента-історика є археологічна, музейно-архівна, педагогічна та краєзнавча практики.

Чимало курсів розміщено в системі електронного дистанційного навчання.