RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 209

13 квітня 2018 року

Семінар молодих вчених «Історія Античності та Візантії у структурах повсякденності»

Семінар молодих вчених «Історія Античності та Візантії у структурах повсякденності»

30 березня 2018 року на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків відбувся науковий семінар молодих вчених «Історія Античності та Візантії у структурах повсякденності». Семінар було проведено в рамках роботи студентського наукового гуртка «ADFONTES

Куратор наукового семінарук.і.н., доцент О. А. Ручинська.

Науковий семінар відкрила куратор НСТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків – к.і.н., доцент О. А. Ручинська. З вітальним словом виступили декан історичного факультету, к.і.н., доцент С. Д. Литовченко та заступник декана з навчальної роботи, к.і.н., доцент С. С. Кушнарьов.

Під час наукового семінару молодих вчених було заслухано сім доповідей. Робочі мови семінару - українська та російська мови.

З першою доповіддю «Дионисийские празднества в структурах повседневности Афинского полиса» виступила студентка IV курсу Варшанідзе Натіа, яка проаналізувала різноманітні види святкувань на честь бога Діоніса в Афінах та роль цього культу в давньогрецькому суспільстві.

Доповідь студента ІІ курсу Коваля Максима «Нравственный идеал древних греков в «Илиаде» Гомера» була присвячена аналізу світогляду стародавніх греків архаїчного періоду стосовно героїчного ідеалу.

Третю доповідь «Рацион древнегреческих воинов конца классического - начала эллинистического периода» підготував студент V курсу заочного відділення Крамський Володимир. Під час доповіді головну увагу було приділено специфіці раціону грецьких воїнів та виявленню впливу особливостей військового харчування на потенціал еллінських військ кінця класичного – початку елліністичного періодів.

Студентка ІІ курсу Пономаренко Юлія в доповіді «Социальный статус женщины в греческих полисах классического периода (конец VI в. до н. э. – первая половина IV в. до н. э)» проаналізувала вплив жінок на суспільство стародавніх греків та виокремила фактори, які визначали соціальний статус еллінки.

П’ята доповідь була присвячена темі «Царський культ в структурах повсякденності понтійського суспільства в 113 – 63 рр. до н.е.». Підготувала її студентка ІІІ курсу Протасова Альона. В доповіді був проведений аналіз особливостей виникнення та вшановування царського культу в період правління Мітрідата VI Євпатора як однієї зі структур повсякденного життя елліністичного суспільства.

В доповіді на тему: «Происхождение образа богини Афины и Панафинеи» студентка IV курсу Семибратська Анастасія проаналізувала витоки походження образу та культу богині Афіни, який займав вагоме місце серед жіночих культів в олімпійському пантеоні еллінських богів.

Остання доповідь «Структури повсякденності скандинавських найманців у Візантійській імперії» студента IV курсу Сівака Дмитра була присвячена аналізу повсякденного життя скандинавських найманців у складі візантійського війська та визначенню їхнього статусу у візантійському суспільстві.

Усі доповіді викликали жваву дискусію, під час якої доповідачі змогли ще більше розкрити основні питання своїх наукових проблем, а також визначити нові орієнтири у подальших дослідженнях.

Після дискусії доповідачі отримали сертифікат, який підтверджує участь у науковому семінарі молодих вчених.

Загальна кількість присутніх на науковому семінарі молодих вчених – 34 людини. Науковий семінар кафедри історії стародавнього світу та середніх віків також відвідали: куратор НСТ історичного факультету – к.і.н. С. В. Нижнікова; к.і.н., доцент А. М. Домановський; завідувач навчальної лабораторії історичної інформатики, к.і.н., доцент Є. Ю. Захарченко.

Наприкінці наукового семінару куратор – к.і.н., доцент О. А. Ручинська підбила підсумки, вказавши на те, що він пройшов досить вдало, адже досяг своєї головної мети – жвавої та плідної дискусії. Також було наголошено, що засідання такого формату є дуже корисними для молодих науковців, адже дають змогу не лише перевірити знання, виявити цікаві надбання та проблемні питання але й знайти нові обрії в подальшому розвитку своїх досліджень.

Матеріали наукового семінару молодих вчених НСТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків готуються до друку.