RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 153

28 червня 2023 року

В.Ю. Іващенко та Ю.А. Кісельова взяли участь у програмі навчальної мобільності «Erasmus+».

 В.Ю. Іващенко та Ю.А. Кісельова взяли участь у програмі навчальної мобільності «Erasmus+».

З 19 по 24 червня 2023 року доцентки кафедри історіографії, джерелознавства та археології В.Ю. Іващенко та Ю.А. Кісельова взяли участь у програмі навчальної мобільності «Erasmus+».

У ході реалізації програми вони ознайомилися з організацією навчального процесу на історичному факультеті Гданського університету, зокрема методикою проведене занять з курсу історичного туризму, а також відвідали звітну сесію аспірантів Гданського університету, яка традиційно наприкінці року проводиться у приміщенні університетської бібліотеки. Науковим керівником програми стажування стала професорка Гданського університету Магдалена Новак. Нещодавно монографія професорки «Два світи: проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865–1914 рр.» була перекладена та видана українською, і харківські науковиці мали честь бути присутніми на публічній промоції книги, що відбулася в Європейському центрі Солідарності. Цінним досвідом також стала участь в установчому засіданні Клубу жінок університетів Гданська, на якому були виголошені доповіді з гендерної проблематики та був прийнятий статут цієї громадської організації.

From 19 to 24 June 2023, Associate Professors of the Department of Historiography, Source Studies and Archaeology V. Y. Ivashchenko and Y. A. Kiselyova took part in the Erasmus+ academic mobility programme. In the course of the programme, they got acquainted with the organisation of the educational process at the Faculty of History of the University of Gdańsk, in particular, the methodology of teaching the course of historical tourism, and also attended the reporting session of postgraduate students of the University of Gdańsk, which is traditionally held at the end of the year in the university library. Magdalena Nowak, a professor at the University of Gdańsk, was the supervisor of the internship programme. Recently, the professor`s monograph "Two Worlds: The Problem of National Identification of Andrei Sheptytsky in 1865-1914" was translated and published in Ukrainian, and Kharkiv scholars had the honour to attend the public promotion of the book, which took place at the European Solidarity Centre. Another valuable experience was the participation in the inaugural meeting of the Gdańsk University Women's Club, where reports on gender issues were presented and the charter of this NGO was adopted.