RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 109

22 червня 2023 року

Зустріч зі співробітницею Університету Падуї Оленою Федюк

Зустріч зі співробітницею Університету Падуї Оленою Федюк

20 червня 2023 року в межах засідання гуртків історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, нової та новітньої історії та гуртка мистецтвознавців відбулася зустріч зі співробітницею Університету Падуї Оленою Федюк, дослідницею української трудової міграції та режисеркою документальних фільмів з цієї теми. Зокрема, засідання було присвячене перегляду та обговоренню фільму «Італійський щоденник Ольги», який розповідає історію життя непересічної української жінки в Італії.

Під час обговорення було задано багато питань. Розмова йшла про історію знайомства Олени з Ольгою, з якого виникла ідея фільму, і про мотивацію авторки фільму та її героїні, і про співавторство режисерки та героїні у реконструкції життєвої історії та конструюванні її сенсів. Наша гостя розповіла про технічний бік справи, зокрема, про особливості режисерської роботи та співпраці з оператором та монтажером. Мова зайшла також про політичні аспекти сприйняття трудової міграції в Україні та ставлення до українських громадян за кордоном. Олена поділилася власним досвідом міграції, який став для неї у ході досліджень ще одним аспектом її інтерпретаційної практики.

Щиро дякуємо нашій гості та всім присутнім за чудову розмову!

On 20 June 2023, as part of the meeting of the Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines, Modern and Contemporary History and Art History Circles, a meeting was held with Olena Fediuk, a researcher of Ukrainian labour migration and director of documentaries on this topic, at the University of Padua. In particular, the meeting was devoted to the screening and discussion of the film "Olga`s Italian Diary", which tells the story of an extraordinary Ukrainian woman's life in Italy. Many questions were asked during the discussion. The conversation focused on the story of Olena's acquaintance with Olga, which gave rise to the idea of the film, and the motivation of the film's author and her character, as well as the co-authorship of the director and the heroine in reconstructing her life story and constructing its meanings. Our guest spoke about the technical side of making documentery, in particular, about the peculiarities of directing and working with the cameraman and editor. She also discussed the political aspects of the perception of labour migration in Ukraine and the attitude towards Ukrainian citizens abroad. Olena shared her own experience of migration, which became another aspect of her interpretive practice in the course of her research.

We sincerely thank our guest and all those present for a wonderful conversation!