RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 2920

24 квітня 2020 року

73-тя Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 73-ій Міжнародній конференції

молодих учених «Каразінські читання», присвяченій 215-річчю від заснування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Конференція відбудеться 24 квітня 2020 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Планується робота за наступними напрямами:

 • Археологія
 • Історіографія
 • Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • Історія стародавньої Греції та Стародавнього Риму
 • Історія Візантії
 • Історія середніх віків
 • Нова та новітня історія країн Азії та Африки
 • Нова історія країн Європи та Америки
 • Новітня історія країн Європи та Америки
 • Історія міжнародних відносин
 • Середньовічна і ранньомодерна історія України
 • Україна у «довгому ХІХ столітті»
 • Новітня історія України
 • Історія Харкова
 • Історія Слобожанщини
 • Історія культури
 • Історія релігії та церкви
 • Історія науки та освіти
 • Гендерна історія
 • Воєнна історія
 • Круглий стіл "Історія і медіа: образи і практики репрезентації"

Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 4 тис. знаків з пробілами) просимо подавати до 17 лютого 2020 р. (включно) через спеціальну електронну форму. Тези мають містити наступні елементи: заголовок; ім’я (повністю) та прізвище автора; заклад, де навчається або працює автор; текст без малюнків, таблиць, посилань та списку літератури. Допускаються лише загальноприйняті скорочення. В тезах необхідно чітко сформулювати наукову проблему, обґрунтувати її новизну та актуальність, коротко схарактеризувати історіографію, джерела і методи дослідження, описати хід та результати дослідження, сформулювати висновки. Тези, що не містять наукової новизни та дослідницької частини, прийматися не будуть. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають означеним вимогам.

Автори найкращих доповідей матимуть змогу подати свою статтю до фахового видання історичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії».

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.