RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 1684

4 грудня 2020 року

38-я Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у

38-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених

«Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А. Г. Слюсарського)»

Конференція відбудеться 4 грудня 2020 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна

 • Теоретико-методологічні засади краєзнавчих досліджень;
 • Історіографія та джерелознавство краєзнавчих студій;
 • Краєзнавчий вимір археологічних досліджень;
 • Матеріальна і духовна культура крізь призму регіоналістики;
 • Значення архівів, музеїв та бібліотек у краєзнавчих пошуках;
 • Роль особистості в регіональній історії;
 • Мистецтвознавство і літературознавство у регіональному вимірі;
 • Краєзнавство як суспільний рух: досвід та перспективи;
 • Краєзнавство у середній та вищій школі: проблеми теорії та практики;
 • Релігія та церква у дзеркалі краєзнавства;
 • Актуальні проблеми медичного краєзнавства;

 • Краєзнавство у Каразінському університеті: історія і сучасність.

Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків) просимо подавати до 1 листопада 2020 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ. Тези мають містити наступні елементи: постановка наукової проблеми, обґрунтування її новизни та актуальності, коротка характеристика історіографії, джерел і методів дослідження, виклад висновків, до яких прийшов автор. Надіслані тези будуть перевірені на плагіат. Прийняті матеріали будуть оприлюднені у вигляді електронного збірника. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези, виконані з порушенням вищеозначених вимог. Кращі доповіді будуть рекомендовані до розгляду редколегією фахового часопису «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії».

У разі напруженої санітарно-епідеміологічної ситуації, пов’язаної з пандемією COVID-19, конференція буде проведена в онлайн-форматі. Як і в минулі роки, організаційний внесок не передбачений. Доповідачам будуть видані сертифікати.

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська.

Офіційний інформаційний лист додається.

Адреса Оргкомітету конференції:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

історичний факультет (Головний корпус, 5 поверх)

майд. Свободи, 4, м. Харків, Україна 61022

Тел.: +38(057)707-53-85; +38(057)707-52-42

E-mail: tronkocentr@karazin.ua, sntistfak@gmail.com

Web: http://history.karazin.ua, http://tronkocentr.karazin.ua/

Web: http://tronkocentr.karazin.ua/