RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 1310

3 листопада 2019 року

37-я Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у

37-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених

«Сучасне краєзнавство в міждисциплінарному вимірі

(присвячується 175-річчю з дня народження І. Ю. Рєпіна)»

Конференція відбудеться 6 грудня 2019 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна

 • Історіографія і джерелознавство місцевої історії;
 • Регіональні аспекти археологічних досліджень;
 • Етнографічний і фольклористичний напрями у краєзнавстві;
 • Мистецтвознавство і літературознавство у локальному вимірі;
 • Роль архівів, музеїв і бібліотек у краєзнавчих пошуках;
 • Краєзнавство і пам’яткознавство;
 • Краєзнавство у середній та вищій школі;
 • Актуальні проблеми медичного краєзнавства;
 • Релігія і церква у дзеркалі краєзнавства;
 • Краєзнавство і туристичний потенціал регіону.

Також передбачається проведення круглого столу «Пошуки, знахідки, перспективи: краєзнавство у стінах Харківського університету», присвяченого 215-річчю ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків) просимо подавати до 3 листопада 2019 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ. Тези мають містити наступні елементи: постановка наукової проблеми, обґрунтування її новизни та актуальності, коротка характеристика історіографії, джерел і методів дослідження, виклад висновків, до яких прийшов автор. Надіслані тези будуть перевірені на плагіат. Прийняті матеріали будуть оприлюднені у вигляді електронного збірника. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези, виконані з порушенням вищеозначених вимог. Кращі доповіді будуть рекомендовані до розгляду редколегією фахового часопису «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії».

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська.

Адреса Оргкомітету конференції:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

історичний факультет (Головний корпус, 5 поверх)

майд. Свободи, 4, м. Харків, Україна 61022

Тел.: +38(057)707-53-85

E-mail: tronkocentr@karazin.ua, sntistfak@gmail.com

Web: http://tronkocentr.karazin.ua/