Студенту


Учбово-методичну, науково-дослідну та виховну роботу забезпечують 40 висококваліфікованих фахівців, серед яких 13 докторів наук, професорів, 27 кандидатів наук, доцентів. Серед викладачів факультету чимало таких, чия діяльність відзначена почесними званнями та нагородами. Майже всі викладачі факультету є його випускниками, що забезпечує збереження кращих університетських традицій.