Сайпанова Алла Олексіївна

 • Кандидат історичних наук, старший викладач
 • Кандидатська дисертація: «Науково-викладацька діяльність С. І. Сідельнікова» ( 2012 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історіографія історії болгарського Відродження.

Головні публікації:

 • Политическая деятельность Г. С. Раковского в освещении профессора С. И. Сидельникова // Българите в Северното Причерноморие : изследвания и материали. – Одеса – Велико Търново, 2009. – Т.10. – С. 127 – 135.
 • С. И. Сидельников – декан исторического факультета Харьковского университета // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2010. – Вип. 10. – С. 275 – 284.
 • Особистий архів професора Степана Івановича Сідельнікова // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 229 – 235.
 • Неопубликованные монографии С. И. Сидельникова по истории болгарского Возрождения // Дриновський збірник : Дриновски сборник. – Х. ; Софія, 2011. – Т.IV. – С. 58 – 65.
 • Политическая деятельность Васила Левского в освещении профессора С. И. Сидельникова // България: митрополия и диаспора : сборник по случай 75-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. – Кишинев : «S.S.B.», 2013. – С. 223 – 232.
 • Историк-болгарист С. И. Сидельников: научная и педагогическая деятельность : монография. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 232 с.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Спецкурс «Джерелознавство нової та новітньої історії»
 2. Спецкурс «Історіографія нової історії»
 3. Спецкурс «Історіографія новітньої історії»