Домановський Андрій Миколайович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV – IX ст.»(2007 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Візантиністика, медієвістика, україністика

Наукові проекти:

 • Головний редактор сайту «Василевс. Українська візантиністика» (2007 р. – до сьогодні)
 • Заступник головного редактора періодичного видання «Нартекс. Byzantina Ukrainensia» (2011 р. – до сьогодні)
 • Заступник голови проекту «Елліно-візантійський лекторій» (2012 р. – до сьогодні)

Головні публікації:

 • Окремі елементи зовнішньоторговельної політики візантійського уряду та рання історія Давньоруської держави // Археологія. – 2005. – № 2. – С. 34–46.
 • Налоговая реформа» 767 г. Константина V Копронима (741–775) в контексте государственного регулирования продовольственного снабжения столицы // Из истории и культуры средних веков и раннего нового времени. – СПб., 2007. – С. 26–40.
 • О службе комитов (архонтов) проливов и авидиков в Византии V–IX вв. (в контексте государственного контроля и регулирования торговли) // LAUREA : К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Х., 2007. – C. 147–157.
 • ІсторіяВізантії. Вступ до візантиністики / За ред. д. і. н. проф. С.Б. Сорочана та д. і. н. проф. Л.В. Войтовича. – Львів: Апріорі, 2011. – 880 с.
 • Історія української культури: навчально-методичний посібник. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с.
 • Миф Византии: Византийская цивилизация в истории, историографии и общественных репрезентациях // «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А.Н.Домановский. – Харьков: Майдан, 2013. – С. 18–64.
 • Сергей Борисович Сорочан — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / Сост., вступ. ст. А. Н. Домановский ; библиогр. ред. С. Р. Марченко. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 92 с.
 • «Ника!»: борьба ранневизантийских партий ипподрома и константинопольское восстание 532 г. // «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Вып. 3. – Харьков: Майдан, 2015. – С. 69–110.
 • Лицарі Дикого поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря. – Харків: КСД, 2016. – 352 с.

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Короткотерміновий курс «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (17–31 жовтня 2012 р.).
 • Короткотерміновий курс підвищення кваліфікації в межах роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 19 травня 2016 р.).

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія середніх віків (V – XV ст.)
 2. Візантійська цивілізація
 3. Антична археологія