RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 229

19 березня 2018 року

Науковий семінар "Праця як цінність і практика (1917-1991 рр.): візуальні образи, символи, тексти.

Науковий семінар "Праця як цінність і практика (1917-1991 рр.): візуальні образи, символи, тексти.

16 березня 2018 р. за підтримки Програми східноукраїнських студій імені Ковальських на історичному факультеті відбувся науковий семінар "Праця як цінність і практика (1917-1991 рр.): візуальні образи, символи, тексти.

Доповідачі:

Коляструк О. А. (д.і.н., проф., зав. кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського) Людина праці в СРСР: від глорифікації до девальвації.

Любавський Р. Г. (к.і.н., доц. кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) Трудова династія як метафора.

Примачeнко Я. Л. (к.і.н., старший  науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України). Формування образу пролeтаря в украінській радянській кінематографії.

Шліхта Н. В. (Ph.D., к.і.н., доц., зав. кафедри історії Національного університету «Києво - Могилянська академія»). «Віра (в Бога) і (суспільно-корисна) праця: питання (не) сумісності».

Євсєєва Т. М. (к.і.н., старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України). Добровільна та примусова праця: більшовицькі дискурси і практики.

Пастушенко Т. В. (к.і.н., старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України). Праця як покарання: працевикористання репатріантів під час відбудови повоєнної економіки України.

Рябченко О. Л. (д.і.н., проф., зав. кафедри історії і культурології Харківського національного університету імені О. М. Бекетова) Студентська праця в радянській Україні (роздуми про витоки студентських будівельних загонів).

Якубова Л. Д. (д.і.н., старший науковий співробітник зав. відділу історії України 20-30-х рр. ХХ століття Інституту історії України Національної академії наук України). «Никаких национальных курий, никаких национальных перегородок!»: життя і праця в національних комунах УСРР».

Модератори:

Посохов С. І. (д.і.н., проф., зав. кафедри історіографії джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).

Любавський Р. Г. (к.і.н., доцент кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).

Рябченко О. Л. (д.і.н., проф., зав. кафедри історії і культурології Харківського національного університету імені О. М. Бекетова)

Чорний Д. М. (д.і.н., проф., зав. кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)


Фотозвіт з заходу: