Аспіранти

Боженко Анастасія Олегівна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. В. В. Калініченко

Спеціальність: 07.00.01 - "Історія України"

Тема: "Стиль життя харківських міських обивателів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст."


Калугін Олег Володимирович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: проф. С. М. Куделко

Тема: "Викладання історії первісного суспільства та археології у Харківському університеті"


Каштанов Кирило Альбертович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: доц. С. Ю. Страшнюк

Спеціальність: 07.00.02 - "Всесвітня історія"

Тема: "Близький Схід у протистоянні СРСР і США: зіткнення інтересів, ідеологій, цінностей (1952-1967 рр.)"


Кириченко Максим Іванович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф. С. М. Куделко

Спеціальність: 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Тема дослідження: «Сіверяни — від племінного союзу до інтеграції в давньоруську народність: проблеми історіографії».


Крютченко Марія Леонідівна

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Д. Цанков та «цанковісти» в політичних процесах Болгарії (1879–1897 рр.)»


Мар'єнко Микита Юрійович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф. С. І. Посохов

Спеціальність: 032 "істория и археологія"

Тема: "Дуель у Російській імперії: дискурсивний, соціальный та етичний аспекти"


Рябко Андрій Олексійович

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: доц. Ручинська Оксана Анатоліївна

Спеціальність: 032. Історія та археологія

Тема: Освіта і виховання громадянина в античних державах Північного Причорномор’я


Харламова Аліна Олександрівна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: доц. В.В. Скирда

Спеціальність: 07.00.04 – «Археологія»

Тема: «Населення середньої течії Сіверського Дінця Х – XIV ст. за археологічними даними»


Ховтура Анаcтасія Сергіївна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Л. Ю. Посохова

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)


Шкабура Ярослав Іванович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Суспільно-політична і дипломатична діяльність Х. Г. Раковського у Франції (кін. XIX – перша третина ХХ ст.)»


Янкул Олексій Миколайович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф. С. М. Куделко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Харьковский календарь» (1869–1917 рр.) як історичне та історіографічне джерело»