Аспіранти

Боженко Анастасія Олегівна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. В. В. Калініченко

Спеціальність: 07.00.01 - "Історія України"

Тема: "Стиль життя харківських міських обивателів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст."


Калугін Олег Володимирович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Тема: "Викладання історії первісного суспільства та археології у Харківському університеті"


Каштанов Кирило Альбертович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: доц. С. Ю. Страшнюк

Спеціальність: 07.00.02 - "Всесвітня історія"

Тема: "Близький Схід у протистоянні СРСР і США: зіткнення інтересів, ідеологій, цінностей (1952-1967 рр.)"


Кириченко Максим Іванович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф, к.і.н. С. М. Куделко

Спеціальність: 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Тема дослідження: «Сіверяни — від племінного союзу до інтеграції в давньоруську народність: проблеми історіографії».


Крютченко Марія Леонідівна

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Д. Цанков та «цанковісти» в політичних процесах Болгарії (1879–1897 рр.)»


Лапченко Анастасія Сергіївна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. В.В. Калініченко

Спеціальність: 07.00.01 – «Історія України»

Тема: «Селянські промисли на Харківщині в роки непу».


Ожиганов Дмитро Ігорович

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. В. В. Калініченко

Спеціальність: 07.00.01 – «Історія України»

Тема: «Реформа П. Д. Кисельова в українських губерніях»


Рябко Андрій Олексійович

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: доцент Ручинська Оксана Анатоліївна

Спеціальність: 032. Історія та археологія

Тема: Освіта і виховання громадянина в античних державах Північного Причорномор’я


Пархоменко Марія Вікторівна

Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків

Науковий керівник: проф. С.Б. Сорочан

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Повсякденне життя візантійського Херсонесу – Херсону IV – X ст.».


Темна Інна Олександрівна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Калініченко В. В.

Спеціальність 07.00.01 – «Історія України»

Тема: «Становлення та розвиток німецьких колоній на Харківщині кінець ХVІІІ – 20-ті роки ХХ ст.»


Уллах Павло Ехсанович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: доц. О.І. Тумаков

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Політика США у Південній Азії в 1965 – 1972 рр.»


Харламова Аліна Олександрівна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: доц. В.В. Скирда

Спеціальність: 07.00.04 – «Археологія»

Тема: «Населення середньої течії Сіверського Дінця Х – XIV ст. за археологічними даними»


Шкабура Ярослав Іванович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Суспільно-політична і дипломатична діяльність Х. Г. Раковського у Франції (кін. XIX – перша третина ХХ ст.)»