Аспіранти

Боженко Анастасія Олегівна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. В. В. Калініченко

Спеціальність: 07.00.01 - "Історія України"

Тема: "Стиль життя харківських міських обивателів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст."

Каштанов Кирило Альбертович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: доц. С. Ю. Страшнюк

Спеціальність: 07.00.02 - "Всесвітня історія"

Тема: "Близький Схід у протистоянні СРСР і США: зіткнення інтересів, ідеологій, цінностей (1952-1967 рр.)"

Кириченко Максим Іванович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф, к.і.н. С. М. Куделко

Спеціальність: 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Тема дослідження: «Сіверяни — від племінного союзу до інтеграції в давньоруську народність: проблеми історіографії».

Крютченко Марія Леонідівна

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Д. Цанков та «цанковісти» в політичних процесах Болгарії (1879–1897 рр.)»

Лапченко Анастасія Сергіївна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. В.В. Калініченко

Спеціальність: 07.00.01 – «Історія України»

Тема: «Селянські промисли на Харківщині в роки непу».

Нижнікова Світлана Василівна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Л. Ю. Посохова

Спеціальність 07.00.01 – «Історія України»

Тема: «Єпархіальні жіночі училища в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)»

Ожиганов Дмитро Ігорович

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. В. В. Калініченко

Спеціальність: 07.00.01 – «Історія України»

Тема: «Реформа П. Д. Кисельова в українських губерніях»

Рябко Андрій Олексійович

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: доцент Ручинська Оксана Анатоліївна

Спеціальність: 032. Історія та археологія

Тема: Освіта і виховання громадянина в античних державах Північного Причорномор’я

Пархоменко Марія Вікторівна

Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків

Науковий керівник: проф. С.Б. Сорочан

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Повсякденне життя візантійського Херсонесу – Херсону IV – X ст.».

Темна Інна Олександрівна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Калініченко В. В.

Спеціальність 07.00.01 – «Історія України»

Тема: «Становлення та розвиток німецьких колоній на Харківщині кінець ХVІІІ – 20-ті роки ХХ ст.»

Уллах Павло Ехсанович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: доц. О.І. Тумаков

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Політика США у Південній Азії в 1965 – 1972 рр.»

Харламова Аліна Олександрівна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: доц. В.В. Скирда

Спеціальність: 07.00.04 – «Археологія»

Тема: «Населення середньої течії Сіверського Дінця Х – XIV ст. за археологічними даними»

Хоружа Майя Володимирівна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: доц. В.В. Скирда

Спеціальність: 07.00.04 – «Археологія»

Тема: «Аланське населення верхнього Подоння у складі Хозарського каганату (за

матеріалами поховальних комплексів Верхнього Салтова)»

Шкабура Ярослав Іванович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Суспільно-політична і дипломатична діяльність Х. Г. Раковського у Франції (кін. XIX – перша третина ХХ ст.)»