Аспіранти

Білоусов Юрій Володимирович

Кафедра Нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: доктор історичних наук, проф.М. Г. Станчев

Тема дисертації: «Болгарія та ЄС: досвід європейської інтеграції у 2007-2018 рр.»


Гела Оксана Миколаївна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: к.і.н., доцент В. Ю. Іващенко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Образи інтелігенції в радянській візуальній культурі (на матеріалах сатиричних видань)»


Калугін Олег Володимирович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: проф. С. М. Куделко

Тема: «Викладання історії первісного суспільства та археології у Харківському університеті»


Крютченко Марія Леонідівна

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Д. Цанков та «цанковісти» в політичних процесах Болгарії (1879–1897 рр.)»


Мар'єнко Микита Юрійович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф. С. І. Посохов

Спеціальність: 032 "істория и археологія"

Тема: «Дуель у Російській імперії: дискурсивний, соціальный та етичний аспекти»


Махонін Олександр Олександрович

Кафедра Нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: к.і.н., доцент О.І.Тумаков

Тема: «Іноземні екстериторіальні поселення у Китаї: виникнення, розвиток і повсякденне життя (середина ХІХ – 1943 р.)»


Рябко Андрій Олексійович

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: доц. Ручинська Оксана Анатоліївна

Спеціальність: 032. Історія та археологія

Тема:«Освіта і виховання громадянина в античних державах Північного Причорномор’я»


Ткаченко Вадим Олексійович

Кафедра Нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: к.і.н.., доцент Д. В. Миколенко

Тема: «Холодна війна» в суспільному дискурсі Канади (1945–1962 рр.)»


Ховтура Анаcтасія Сергіївна

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Л. Ю. Посохова

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)


Шкабура Ярослав Іванович

Кафедра нової та новітньої історії

Науковий керівник: проф. М. Г. Станчев

Спеціальність: 07.00.02 – «Всесвітня історія»

Тема: «Суспільно-політична і дипломатична діяльність Х. Г. Раковського у Франції (кін. XIX – перша третина ХХ ст.)»


Янкул Олексій Миколайович

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф. С. М. Куделко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Харьковский календарь» (1869–1917 рр.) як історичне та історіографічне джерело»