Лектори проекту

Михайло Георгійович Станчев - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Довгий час викладав в вузах Севастополя, Харкова та Києва (1975-1991). Проходив стажування в Софійському університеті (1989). Працював в мерії Харкова (1991-1997), був куратором міжнародних зв’язків, брав участь в реалізації міських проектів спільно з ЄБРР, Всесвітнім банком, європейської програми міст-побратимів. З 1997 по 2001 р. – радник в МЗС України та Посольства України у Болгарії. У 2001-2003 рр. – керівник Управління міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської обласної адміністрації. Один з ініціаторів створення єврорегіону «Слобожанщина» та програми прикордонного співробітництва. Член урядової комісії з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції України. Автор робіт з проблем євроінтеграції України.

Сергій Юрійович Страшнюк - кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. В 1980 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Харківського державного університету (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Після захисту кандидатської дисертації з 1986 р. працював доцентом кафедри нової та новітньої історії історичного факультету, з вересня 2005 р. – директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова та головний редактор (до 2016 р.) «Дриновського збірника», щорічника Комісії істориків Україна – Болгарія (надруковано 8 томів). В різні роки стажувався в Австрії, Болгарії, Росії. На початку 2016 р. пройшов курси підвищення кваліфікації, отримав сертифікат для роботи в системі дистанційного навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Викладає ряд загальних курсів «Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки (II період), «Історія міжнародних відносин». Автор понад 100 публікацій, зокрема кількох підручників та навчальних посібників з історії Центральної та Південно-Східної Європи. Коло наукових інтересів – історія славістики та балканських країн.

Дмитро Володимирович Ченчик - кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. В 2002 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. В тому ж році поступив в аспірантуру на кафедру нової та новітньої історії історичного факультету, яку закінчив 2006 р. В 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Ідея об’єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації в 1945 – 1952 рр.», отримавши ступінь кандидата історичних наук. З 2007 р. працює в Центрі болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, де є одним з співорганізаторів наукової та видавничої діяльності. У 2009 р. пройшов наукове стажування в Інститут історичних досліджень Болгарської академії наук, де працював на темою «Болгарія в євроінтеграційних процесах». З 2012 р став викладачем кафедри нової та новітньої історії. Викладає курси «Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки (I період)», «Інтеграційні процеси сучасності», «Міжнародне культурне співробітництво нового та новітнього часу». У 2013 р. пройшов курси підвищення кваліфікації, отримавши сертифікат для роботи в системі дистанційного навчання. Коло наукових зацікавлень - історія європейської ідеї та інтеграційних процесів в Європі.

Петко Христов Петко Христов є директором Інституту етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук. В останні роки в коло його наукових зацікавлень входили питання трудової міграції, утворення соціальних структур мігрантів та конструювання ідентичності за допомогою культури та традиційної релігії. Автор понад 100 публікацій в болгарських та міжнародних журналах. Його перу належить праця «CommunityandCelebrations. TheSluzba, Slava, SaborandKourbaninSouthSlavicVillagesintheFirstHalfof 20 Century», видана 2004 р. Був редактором наукового збірника «Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans» та колективної монографії «Labour Migrations in the Balkans».